Wycinka drzew nowe przepisy. Wycinka drzew bez pozwolenia.
Wycinka drzew nowe przepisy

Są już nowe przepisy dotyczące wycinki drzew.

Do tej pory jeśli chcieliśmy pozbyć się wieloletniego drzewostanu ozdobnego z naszej działki potrzebowaliśmy na to pozwolenia.

OD 1 stycznia 2017 w życie weszła nowelizacja do ustawy, która pozwoli nam na łatwiejsze wycięcie drzewa z naszej posesji.

Mowa o ustawie z dnia 16 grudnia 2016 roku – o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach  – pozycja 2249.

Nowa ustawa znosi obowiązek uzyskiwania przez osoby fizyczne pozwolenia na wycinanie drzew i krzewów na swojej posesji, pod warunkiem, że dana wycinka nie ma nic wspólnego z prowadzeniem przez właścicieli działalności gospodarczej. Ponad to daje większe pole manewru jednostkom samorządowym do stosowania poziomu ochrony zieleni.

A co mówi nowa ustawa o wycince drzew bez zezwolenia?

Otóż, zezwoleniem na wycinkę nie będą objęte drzewa których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza 100cm. Dotyczy to drzew : Topola, Kasztanowiec zwyczajny, Klon jesionolistny, Klon srebrzysty, Robinia akacjowa, Platan klonolistny

W przypadku innego drzewostanu, obwód nie powinien przekraczać 50 cm.

Oczywiście wszystko zależy od rady gminy, która może ustalić jeszcze inne gatunki drzew znajdujące się na liście, o obwodzie pnia do 100cm. Każda gmina rządzi się innymi prawami 😉

W przypadku krzewów pozwolenie nie wymagają rośliny o powierzchni do 25m2.

O Pozwolenie na wycinkę nie występujemy  również w przypadku drzew lub krzewów, które usuwane są w celach przywrócenia gruntów nieużytkowych do gruntów użytku  rolniczego.

Jeśli jednak chcemy nasze 'nieużytki’ przywrócić do gruntu użytkowego, ale nie związanego z działalnością gospodarczą, wówczas obwód drzewa zwiększany jest do 130 cm (Topola, Kasztanowiec zwyczajny, Klon jednolistny, Klon srebrzysty, Robinia akacjowa, Platan klonolistny) natomiast dla innych drzew – 80 cm, krzewów do 50m2.

kara-za-wycinke-drzew_1wycinka-drzew-nowe-przepisy-prawne

Kary za wycinkę drzew niezgodną z prawem.

Nowelizacja obejmuje również określenie przez gminy cennika za usuniecie drzew lub krzewów.

Cena za wycinkę krzewu – nie może przekraczać 200.00 zł

Cena za wycinkę drzewa – nie może przekraczać 500.00 zł

A w przypadku gdy gmina nie określi cennika, wówczas przyjmuje się maksymalne stawki ( 200.00 i 500.00 zł)

Opłaty są naliczane na podstawie pomiarów obwodu pnia na wysokości 130 cm i  mnożone przez stawkę podaną przez gminę.

Drzewa i krzewy stanowiące pomniki przyrody rządzą się swoimi prawami, i tutaj sprawa nie jest już taka prosta.

 

Tak więc wycinajmy drzewa z głową, bo może nas to trochę kosztować, ale przede wszystkim pamiętajmy że to nasza 'maszyna’ produkująca tlen.


Share:

Dodaj komentarz

*

CommentLuv badge

Inny Wymiar Zieleni ...